Χρειάζεστε βοήθεια;

Απλά στείλτε την ερώτησή σας παρακάτω για να λάβετε απάντηση.

Αλλαγή διεύθυνσης

Διεύθυνση σε συγκεκριμένες χώρες του ΕΟΧ

Εάν μετακομίζετε σε Γαλλία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ολλανδία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Αυστρία, παρακαλούμε μεταβείτε στην επόμενη ενότητα. Για άλλες διευθύνσεις στον ΕΟΧ:

  1. Μεταβείτε στο «Προφίλ» σας (επάνω αριστερά στην αρχική οθόνη)
  2. Πατήστε «Λογαριασμός»
  3. Επιλέξτε «Προσωπικά στοιχεία»
  4. Πατήστε στην «Διεύθυνση κατοικίας» για να την αλλάξετε

Διεύθυνση σε συγκεκριμένες χώρες του ΕΟΧ ή εκτός ΕΟΧ

Εάν μετακομίζετε σε Γαλλία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ολλανδία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Αυστρία ή εκτός ΕΟΧ, θα πρέπει να κλείσετε τον τρέχοντα λογαριασμό Revolut πριν ανοίξετε νέο σε χώρα που υποστηρίζεται.

  1. Μεταβείτε στο «Προφίλ» (επάνω αριστερά στην αρχική οθόνη)
  2. Πατήστε «Λογαριασμός»
  3. Πατήστε «Κλείσιμο λογαριασμού»
  4. Ακολουθήστε τις οδηγίες για το κλείσιμο του λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένων του μηδενισμού όλων των υπολοίπων και της αναμονής ολοκλήρωσης των εκκρεμών συναλλαγών