Χρειάζεστε βοήθεια;

Απλά στείλτε την ερώτησή σας παρακάτω για να λάβετε απάντηση.

Αλλαγή ημερομηνίας γέννησης

Your account isn't verified yet

In your Revolut app:

  1. Tap your profile icon in the top-left corner
  2. Select 'Account' and 'Personal details'
  3. Complete entering your date of birth and any other required details, or submit documents

Your account is already verified

If your date of birth is greyed out on the 'Edit profile' screen, tap below to chat with Revolut Support on the mobile app.