Χρειάζεστε βοήθεια;

Απλά στείλτε την ερώτησή σας παρακάτω για να λάβετε απάντηση.

Αποδεικτικό διεύθυνσης

Εάν χρειαστεί να μας παράσχετε αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας, θα λάβετε email, ειδοποίηση push και θα δείτε τη σχετική ένδειξη στην αρχική οθόνη σας. Πατήστε σε ένα από αυτά τα μηνύματα για να ανεβάσετε το έγγραφο.

Οδηγίες για την επαλήθευση της διεύθυνσής σας

Υποστηριζόμενο έγγραφο

  • Τα έγγραφα που υποστηρίζονται θα εμφανίζονται στην οθόνη υποβολής
  • Το έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί από κρατική αρχή, εταιρεία παροχής υπηρεσιών ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα

Τα στοιχεία σας

  • Το όνομα που αναγράφεται στο έγγραφο πρέπει να ταυτίζεται με αυτό του λογαριασμού σας στη Revolut
  • Το έγγραφο πρέπει να αντιστοιχεί στη διεύθυνση που έχετε καταχωρήσει στην εφαρμογή, διαφορετικά μπορείτε να ενημερώσετε πρώτα τη διεύθυνσή σας

Μεταφόρτωση εγγράφου

  • Ενημερώστε την εφαρμογή σας στην τελευταία έκδοση
  • Βεβαιωθείτε ότι το έγγραφο είναι ευκρινές, δεν γίνονται δεκτά θολά έγγραφα
  • Δείξτε ολόκληρο το έγγραφο. Μην διπλώνετε, περικόπτετε ή εξαιρείτε καμία πλευρά του εγγράφου
  • Μεταφορτώστε ένα PDF ή μια φωτογραφία φυσικού εγγράφου, δεν γίνονται δεκτά τα screenshots