Χρειάζεστε βοήθεια;

Απλά στείλτε την ερώτησή σας παρακάτω για να λάβετε απάντηση.

Ποιος πήρε την απόφαση να κλείσει τον λογαριασμό μου;

Κατόπιν προσεκτικής εξέτασης όλων των περιστάσεων που αφορούν τον λογαριασμό σας, οι αναλυτές μας πήραν την απόφαση να προβούν στο κλείσιμο του λογαριασμού σας. Η εν λόγω απόφαση είναι οριστική και δεν υπάρχουν επιπρόσθετα μέτρα τα οποία μπορείτε να λάβετε, προκείμενου να μας αποτρέψετε από την εκτέλεση του κλεισίματος ή της αναστολής του λογαριασμού.