Χρειάζεστε βοήθεια;

Απλά στείλτε την ερώτησή σας παρακάτω για να λάβετε απάντηση.

Πώς με προστατεύει η λειτουργία «Προστασία Περιουσίας» σε περίπτωση που αποτύχει η επαλήθευση μέσω selfie;

You will have 3 tries to verify your selfie. If we are unable to verify your identity via selfie verification, a chat agent will help you verify your identity. 

If we suspect it’s not you, we’ll temporarily restrict your account to keep your account safe.

​​If your account has been temporarily restricted

  • Follow the in-app prompts to provide any missing information
  • Make sure any uploaded documents are clear, valid, and not expired
  • Have recent transaction documents ready for potential verification

For more information and troubleshooting steps, you can visit this FAQ. This feature does not provide any guarantee or insurance against future losses.