Χρειάζεστε βοήθεια;

Απλά στείλτε την ερώτησή σας παρακάτω για να λάβετε απάντηση.

Ποιος είναι ο αριθμός φορολογικού μητρώου μου;

Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) είναι ένας μοναδικός αριθμός που εκδίδεται από την κυβέρνηση για φορολογικούς σκοπούς. Ο αριθμός που χρησιμοποιείται εξαρτάται από τη χώρα και ενδέχεται να ονομάζεται διαφορετικά σε κάθε περιοχή.

Όταν προσθέτετε μια χώρα στη λίστα της φορολογικής κατοικίας σας εντός της εφαρμογής, θα βλέπετε ακριβώς ποιος αριθμός χρειάζεται.

Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με τον ΑΦΜ κάθε χώρας ή τον αντίστοιχο αριθμό, στην ιστοσελίδα του ΟΟΣΑ