Χρειάζεστε βοήθεια;

Απλά στείλτε την ερώτησή σας παρακάτω για να λάβετε απάντηση.

Πώς διακρατούνται τα Πολύτιμα μέταλλα;

Ταπολύτιμα μέταλλα τηρούνται σε έναν ενιαίο λογαριασμό στο όνομα της Revolut, στον έμπιστο συνεργάτη μας. Έτσι, όταν «αγοράζετε ένα πολύτιμο μέταλλο», στην πραγματικότητα αποκτάτε «έκθεση» σε αυτό που βρίσκεται στον λογαριασμό πολύτιμων μετάλλων της Revolut.

Τι διαφορά έχει αυτό για μένα;

Σημαίνει ότι δεν «κατέχετε» κυριολεκτικά τον χρυσό. Αντιθέτως, η αξία της «έκθεσης» αυξάνεται και μειώνεται όπως και η αξία του πολύτιμου μετάλλου. Για επενδυτικούς σκοπούς, λοιπόν, είναι σα να κατέχετε τα πολύτιμα μέταλλα, ωστόσο δεν μπορείτε να αποστείλετε χρυσό ή ασήμι εξωτερικά, εκτός του λογαριασμού σας Revolut ούτε είναι δυνατό να σας αποσταλεί ο ίδιος ο χρυσός ή το ασήμι. Αυτό σημαίνει επίσης ότι, εάν ποτέ η Revolut καταστεί αφερέγγυα, η Revolut θα πωλήσει όλα τα πολύτιμα μέταλλα τα οποία διαφυλάσσει για λογαριασμό σας και θα σας πιστώσει στον λογαριασμό ηλεκτρονικού χρήματος που κατέχετε το αντίστοιχο ποσό σε επίσημο νόμισμα.