Kako vam možemo pomoći?

Hoću li morati platiti naknadu za prijem transfera?

Revolut ne naplaćuje naknadu za dodavanje novca na račun putem bankovnog transfera. No važno je da pripazite na naknade trećih strana.

Ako dodajete GBP, CZK ili HUF iz banke sa sjedištem u Velikoj Britaniji, Češkoj Republici ili Mađarskoj i koristite lokalne podatke, očekivani je trošak tarifa vaše banke za tuzemne transfere.

Ako dodajete EUR iz banke sa sjedištem na području SEPA (jedinstveno područje plaćanja u eurima) i koristite lokalne podatke za EUR, očekivani je trošak tarifa vaše banke za SEPA doznake.

Za sve ostale transfere putem SWIFT-a očekivani je trošak tarifa vaše banke za prekogranična plaćanja, ali treba voditi računa o nekoliko stvari:

  • Kada je vaš novac u tranzitu, on može biti predmet obrade posredničke banke, koja može naplatiti naknadu za manipulativne troškove.
  • Ovisno o mogućnosti za naplatu naknada (SHA, BEN, OUR, REM) koju odaberete prilikom transfera putem SWIFT-a u Revolut, posrednička, izvorišna i primateljska banka (a to je Lloyds) mogu na taj transfer primijeniti naknadu za manipulativne troškove.
  • Budući da banke naplaćuju različite iznose i da nisu uvijek transparentne, ne možemo vam dati točan iznos koji će vam biti naplaćen.
  • Ako je depozit u valuti koja nije jedna od onih u kojima kod nas možete držati sredstva, vaša će banka konvertirati novac koristeći svoj tečaj. To vjerojatno neće biti međubankovni tečaj te ćete možda morati platiti i naknadu za valutnu konverziju.

Saznajte više o SWIFT i SEPA transferima ovdje.

Povezani članci