Kako vam možemo pomoći?

Nadoplata karticom nije uspjela, ali mi je naplaćena

Ako depozit karticom ne uspije, odmah o tome obavještavamo vašu banku. Banci ponekad može trebati do 5 dana da obradi našu poruku i ažurira vaš saldo na izvorni iznos.

U takvim je slučajevima uvijek najbolje potvrditi nedavne depozite karticom – u usluzi internetskog bankarstva možete pogledati koliko vam je puta račun bio terećen, a u Revolut aplikaciji možete provjeriti koliko je depozita karticom uspješno provedeno.

Imajte na umu da većina banaka depozite karticom obrađuje s malim kašnjenjem, stoga bi depoziti karticom koji se prikazuju danas zapravo mogli biti od prije nekoliko dana.

Povezani članci