Kako vam možemo pomoći?

Koje su glavne razlike između regulativne zaštite EU-a i britanskog zakona o zaštiti potrošača?

Trenutno ne postoji razlika između regulativne zaštite EU-a i britanskog zakona o zaštiti potrošača jer je Ujedinjena Kraljevina prenijela relevantne EU direktive o zaštiti potrošača u svoje nacionalno zakonodavstvo kako bi postigla ciljeve utvrđene u svakoj EU direktivi. Zakon o zaštiti potrošača u Ujedinjenoj Kraljevini u potpunosti je usklađen sa zakonodavstvom Ujedinjene Kraljevine, što znači da Ujedinjena Kraljevina ne može smanjiti niti premašiti razinu pružene zaštite potrošačima.

Povezani članci