Kako vam možemo pomoći?

Mogu li podići sredstva sa svog računa za trgovanje?

U slučaju da prodajete određeni instrument, na vaš Revolut račun za elektronički novac dodat ćemo kredit u vrijednosti ostvarene prodaje. Ovaj se kredit može odmah iskoristiti za ponovno ulaganje u sve dostupne instrumente.Međutim, imajte na umu da unatoč tome što se vaš profit može uplatiti na vaš Revolut račun za elektronički novac, taj novac nećete moći podići dok se ne namiri transakcija proizašla iz vašeg naloga za prodaju odgovarajućih instrumenata. Na većini temeljnih tržišta namirivanje instrumenata dostupnih putem aplikacije Revolut obično se izvršava u roku od dva dana trgovanja.

Povezani članci