Kako vam možemo pomoći?

Što ako vanjski broker propadne?

U SAD-u, ako brokerska kuća prestane s radom, imovina njenih klijenata obično se na sistematičan način prebacuje na drugu registriranu brokersku kuću. K tome, vanjski broker mora upravljati vrijednosnim papirima i novcem svojih klijenata odvojeno od svojih vlastitih sredstava kako bi imovina klijenata bila sigurna čak i ako vanjski broker propadne. Brokeri također moraju zadovoljavati uvjete o minimalnom neto kapitalu kako bi se umanjila mogućnost stečaja te moraju biti članovi Korporacija za zaštitu ulaganja u vrijednosne papire (SIPC), koja štiti klijentove račune vrijednosnih papira do $500,000 USD.

Povezani članci