Kako vam možemo pomoći?

Što je fiducijarna valuta?

Valuta koju neka središnja banka ili javno tijelo izdaje i proglašava zakonskim sredstvom plaćanja, kao što je britanska funta ili euro, smatra se fiducijarnom valutom. Fiducijarna valuta središnjoj banci ili javnom tijelu omogućuje upotrebu gotovo svakog materijala, uključujući papir (koji je lagan i praktičan za nošenje) kao medija za razmjenu.

Kriptovaluta nije vezana ni za koju fiducijarnu valutu. Nju ne izdaje niti za nju jamči vlada te nije povezana ni sa kakvom temeljnom vrijednošću.

Povezani članci