Kako vam možemo pomoći?

Mogu li postaviti ciljne cijene za automatsku konverziju kriptovalute?

Kako biste izvršili automatsku konverziju kriptoimovine, možete se koristiti ograničenim ili stopirajućim nalozima.

Stopirajući nalog je nalog za kupnju ili prodaju nakon što cijena sredstva dosegne određenu cijenu, poznatu i kao cijena za obustavu. Kada se dostigne cijena za obustavu, stopirajući nalog postaje narudžba na tržištu i izvršava se po najpovoljnijoj dostupnoj cijeni (koja može biti niža ili viša od cijene za obustavu). 

Ograničeni nalog je nalog za kupnju ili prodaju dionica po određenoj cijeni ili višoj cijeni. Ograničeni nalog za kupnju izvršavat će se po navedenoj ili nižoj cijeni, ograničeni nalog za prodaju izvršavat će se po navedenoj ili višoj cijeni. 

Značajka za automatsku konverziju novca ranije se nazivala automatskom konverzijom.

Povezani članci