Kako vam možemo pomoći?

Kako funkcioniraju zaokruživanja viška novca?

Ako koristite zaokruživanje viška novca, mi ćemo zaokruživati kupnje Revolut karticom na najbliži cijeli broj i razliku spremati u vaš Trezor.

Na primjer, ako potrošite 2,90 GBP na kavu, zaokružit ćemo to na 3,00 GBP i staviti 0,10 GBP u vaš odabrani Trezor. Laka ušteda!

Želite brže ostvariti svoje ciljeve? Možete odabrati da doprinos od zaokruživanja viška novca udvostručimo ili utrostručimo, ili ga čak pomnožimo s 10.

Tu značajku možete s lakoćom uključivati i isključivati da biste njome u potpunosti upravljali.

Povezani članci