Kako vam možemo pomoći?

Mogu li imati više rezervnih kartica?

S Revolut računom možete povezati do 6 aktivnih fizičkih kartica i 5 aktivnih virtualnih kartica. U to se ograničenje ne ubraja jednokratna virtualna kartica.

Možete svakodnevno upotrebljavati sve te kartice ili po potrebi zamrznuti one koje su vam višak u aplikaciji. Samo dodirnite "Odmrzni karticu" kada je želite upotrijebiti. U aplikaciji možete i dodijeliti nazive rezervnim aplikacijama kako biste zapamtili za što ih upotrebljavate, ali taj naziv neće biti otisnut na fizičkoj kartici.

Imajte na umu i da rezervnu karticu smije upotrebljavati isključivo vlasnik računa. Ako trebate karticu za nekog drugog, ta osoba može jednostavno otvoriti izraditi vlastiti Revolut račun ako je starija od 18 godina.

Povezani članci