Kako vam možemo pomoći?

Zašto je moje plaćanje karticom na čekanju?

Dovršetak plaćanja karticom provodi se u dva dijela:

  • U trenutku kupnje teretimo novac vašeg dostupnog salda i zadržavamo ga dok ga trgovac ne preuzme. Transakcija je tada "na čekanju".
  • Trgovac nekoliko dana kasnije preuzme novac i "dovrši" plaćanje.

Moramo trgovcima omogućiti određeno vrijeme za "dovršetak" plaćanja karticom. Ako trgovac ne preuzme novac u određenom vremenskom roku (najčešće od 7 do 15 dana), novac vraćamo na vaš račun.

Povezani članci