Kako vam možemo pomoći?

Treba vam pomoć oko transfera u valuti CHF?

Putem kojih vrsta transfera mogu slati novac u valuti CHF?

Postoje tri različite vrste transfera: transferi korisniku Revoluta, kartični te bankovni transferi.

Napominjemo da je slanje novca na kartice u ovom trenutku dostupno samo odabranim korisnicima. Pratite novosti!

Kome sve mogu slati novac u valuti CHF?

Novac u valuti CHF možete slati primatelju koji ima bankovni račun u Švicarskoj ili Lihtenštajnu, kao i primateljima izvan Švicarske ili Lihtenštajna, ali uz veću naknadu. 

Koji podaci o primatelju su mi potrebni?

Za bilo koji transfer korisniku Revoluta potreban je njegov broj telefona ili korisničko ime.

Za međunarodne bankovne transfere u pravilu vam treba puno ime i prezime i IBAN broj primatelja. IBAN broj obično sadrži 21 znak i počinje oznakom CH.

Za slanje novca na karticu potreban je broj kartice i puno ime i prezime vlasnika kartice. 

Koji iznos mogu poslati?

Za transfere u većini valuta nema ograničenja na iznos. Za transfere u određenim valutama mogu postojati ograničenja koja određuju naši partneri za usluge plaćanja, no nismo ih u mogućnosti otkriti zbog zakonskih propisa. 

Za transfere na karticu: ako vršite transfere na Visa kartice, iznos po transakciji ograničen je na 2500 USD (ili ekvivalentan iznosu u drugoj valuti), a za Mastercard kartice na 5000 USD (ili ekvivalentan iznosu u drugoj valuti). 

Imajte na umu da način na koji obrađujemo bankovne transfere može ovisiti o iznosu. To znači da se vrijeme pristizanja sredstava, posredničke naknade koje naplaćuju druge banke i opise koje primatelj može vidjeti na izvodu mogu razlikovati. Više informacija o tome vidjet ćete u aplikaciji kad izvršite transfer.

Koliko vremena treba da novac stigne na račun?

  • Transferi na bankovne račune

Transferi u valuti CHF u pravilu stižu u roku od nekoliko sekundi na bankovne račune u Švicarskoj ili u Lihtenštajnu, ali može trebati i do dva radna dana ako banka primateljica ne podržava trenutačna plaćanja.

  • Transferi na kartice

Za transfere na kartice u pravilu treba nekoliko minuta, ali mogu trajati i do 30 minuta.

Povezani članci