Kako vam možemo pomoći?

Beskontaktno plaćanje karticom ne radi

Za detaljne informacije o beskontaktnom plaćanju pregledajte transakciju koja nije uspjela u aplikaciji. Beskontaktna plaćanja u pravilu mogu biti odbijena zbog sljedećih razloga:

  • Kartica prije beskontaktnog plaćanja nije aktivirana za plaćanje čipom i PIN-om

Ako dosad niste izvršili plaćanje karticom u trgovini, morate izvršiti plaćanje pomoću čipa i PIN-a da biste aktivirali značajku beskontaktnog plaćanja.

  • Opcija beskontaktnog plaćanja onemogućena je u sigurnosnim postavkama kartice

Možete provjeriti je li beskontaktno plaćanje onemogućeno za određenu karticu tako da odaberete opciju "PIN i sigurnost" za odgovarajuću karticu.

  • Prekoračeno je ograničenje beskontaktnog plaćanja

Možete ga ponovno postaviti tako da otvorite opciju "PIN i sigurnost" za odgovarajuću karticu i odaberete > "Ponovno postavljanje ograničenja beskontaktnog plaćanja" ili upotrijebite karticu da biste izvršili transakciju putem čipa i PIN-a. Nakon toga moći ćete nastaviti upotrebljavati beskontaktno plaćanje dok sljedeće ponovno postavljanje ne bude potrebno.

  • Terminal ne podržava beskontaktno plaćanje

Provjerite još jednom podržava li terminal na kojem plaćate beskontaktna plaćanja. plaćanja mogu biti odbijena i zbog problema s vezom.

Ako je fizička kartica oštećena ili istrošena, možete naručiti zamjensku karticu. Procijenjeni datum isporuke prikazat će vam se pri završetku kupnje.

Povezani članci