Kako vam možemo pomoći?

Plaćanje osobama u mojoj blizini

Također možete platiti korisniku Revolut aplikacije koji se nalazi u vašoj blizini. Oboje trebate otvoriti aplikaciju i otići na karticu "Plaćanja", a zatim kliknuti ikonu "Osoba u mojoj blizini" na desnoj strani trake za pretraživanje. Kada ste oboje na tom zaslonu (i omogućili ste tu značajku), moći ćete vidjeti jedan drugoga kao mogućeg primatelja uplate. Na isti način ta osoba može zatražiti novac od vas.

Osobama u blizini nikad nisu vidljivi vaš broj telefona i puno ime i prezime, a ubrzo nakon što zatvorite zaslon "Osobe u mojoj blizini", više im nećete biti vidljivi.

Povezani članci