Kako vam možemo pomoći?

Kako se naknade za konverzije valuta prikazuju u izvatku o naknadama?

Ako ste izvršili međunarodno plaćanje, plaćanje debitnom karticom ili podigli gotovinu na bankomatu u valuti koja nije vaša osnovna valuta i već ste konvertirali odgovarajući iznos te valute tako da je bio dostupan na vašem Revolut računu, tada će se primijeniti odgovarajuća naknada prikazana u odjeljku za tu vrstu transakcije. Dakle, ako ste izvršili međunarodno plaćanje putem SWIFT koda u valuti USD, ali na svom Revolut računu već imate dovoljno sredstava u valuti USD, naknada koja vam je naplaćena bit će prikazana samo u odjeljku "Plaćanja poslana putem SWIFT koda (USD)".

Ako ste izvršili međunarodno plaćanje, plaćanje debitnom karticom ili podigli gotovinu na bankomatu u valuti koja nije vaša osnovna valuta, ali niste imali odgovarajući iznos te valute na svom Revolut računu, tada su vam možda naplaćene naknade za konverzije valute uz drugu naknadu za samu platnu transakciju. Naplatit će vam se naknada za konverziju valuta ako imate ili ste imali Standard ili Plus plan, a premašili ste svoju kvotu besplatnih konverzija valuta, u tom ćemo vam slučaju naplatiti naknadu za konverziju valuta prema pravilniku o poštenoj upotrebi. Naplatit će vam se i ako ste tijekom vikenda izvršili platnu transakciju koja uključuje konverziju valuta ili konverziju koja uključuje valutu kojom se trguje vrlo rijetko - ovo vrijedi bez obzira imate li Standard plan ili plaćeni plan. To nazivamo maržnom naknadom za konverziju valute. Kako biste vidjeli koje su naknade naplaćene u vezi s tim transakcijama, pogledajte odgovarajući redak za vrstu transakcije (npr. "plaćanja (bez kartica)" za međunarodna plaćanja), kao i retke za konverzije valuta u odjeljku "Opće usluge računa" u izvatku o naknadama za element konverzije valuta.

Dodatne informacije o naknadama povezane s konverzijama valuta potražite na našim stranicama s naknadama.

Povezani članci