Kako vam možemo pomoći?

Što će izvadak o naknadama prikazivati?

Izvadak o naknadama prikazivat će naknade koje se primjenjuju na vaš račun, koliko ste se puta koristili svakom relevantnom uslugom, koliko vam je puta naplaćena naknada te ukupan iznos naknada za tu uslugu.

Naknade navedene u izvatku o naknadama odnose se na platne transakcije koje ste izvršili na svom računu, uključujući kreditne transfere (npr. kada ste samo prenijeli novac nekome izvan Revoluta), plaćanja karticom ili podizanja gotovine na bankomatu. Navodimo gdje se te naknade odnose na plaćanja izvršena u vašoj državi boravišta u odnosu na one izvan vaše zemlje boravišta. Pod tim ne mislimo na to da se naknade razlikuju ovisno o tome gdje se fizički nalazite, već da se naknade razlikuju ovisno o tome gdje se nalazi banka osobe ili trgovca kojima plaćate (ako je njihov davatelj platnih usluga ili banka unutar vaše zemlje boravišta ili izvan te zemlje).

Izvadak o naknadama prikazuje i naknade povezane s provizijama na tečaj i naknade za konverzije prema pravilniku o poštenoj upotrebi, kao i naknade koje su možda nastale zbog narudžbe Revolut kartice i isporuke vaše kartice tamo gdje je to potrebno.

Ako ste tijekom odgovarajućeg razdoblja prikazanog u vašem izvatku o naknadama imali plaćeni plan te ako ste smanjili razinu na drugi plaćeni plan (npr. s Metal plana na Premium ili s Premium plana na Plus) ili ste smanjili razinu na Standard plan (npr. s Metal, Premium ili Plus plana na Standard), naplatit će vam se naknada za prijevremeni raskid plana. Ta se naknada također prikazuje u izvatku o naknadama.

Ponekad ćete vidjeti da naknada iznosi 0 ili da ste se uslugom koristili više puta, no nije naplaćena. Također, možda ćete vidjeti da na nekim mjestima stoji "NP" - što znači da trenutno ne nudimo vrstu usluge navedenu u izvatku o naknadama. To bi vam trebalo pomoći shvatiti koje usluge nudimo i o uslugama koje pružamo besplatno u okviru vašeg plana te koje se naknade primjenjuju za usluge koje nisu u okviru vašeg plana.

Povezani članci