Kako vam možemo pomoći?

Prebacivanje Revolut računa na drugu banku ili pružatelja usluga platnog prometa (PSP) u EU

Iako bi nam bilo žao da nas napustite, u nastavku možete pronaći informacije o tome kako prebaciti račun s Revoluta na drugu banku ili pružatelja usluga platnog prometa (PSP).

Ako ste zainteresirani za prebacivanje Revolut računa u drugu banku ili PSP sa sjedištem u drugoj državi članici EU-a (ali ne u Litvi), kontaktirajte nas putem odjeljka "Pomoć" unutar aplikacije.

Nakon što zaprimimo vaš zahtjev:

  1. poslat ćemo vam popis svih vaših postojećih uputa za periodične transfere i izravna terećenja, ako postoje, kao i sve dostupne informacije za periodične uplate kredita i transakcije izravnog terećenja koje je pokrenuo korisnik, a koje su izvršene na vašem računu za plaćanje tijekom zadnjih 13 mjeseci
  2. Prenesite preostali pozitivni saldo sredstava s vašeg računa za plaćanje na račun koji ste imali kod novog pružatelja platnih usluga; ako ste dio grupnog trezora, morat ćete ga zatvoriti (ako ste administrator) ili ukloniti pristup trezoru kako biste se prebacili.
  3. Zatvorite račun za plaćanje koji se nalazi kod nas (ako to želite). Revolut vam ne naplaćuje držanje standardnog računa koji se ne koristi otvorenim. Ne savjetujemo zatvaranje Revolut računa jer postavljanje novog računa s istim brojem mobilnog telefona može malo potrajati. Ako i dalje želite zatvoriti svoj račun, imajte na umu da ćete morati likvidirati sve otvorene trgovačke položaje i premjestiti sva sredstva iz drugih džepova na svoj račun;ako ste bili na plaćenom planu, vratit ćemo vam novac za bilo koje neiskorišteno vrijeme.Također imajte na umu da ćemo vaše podatke čuvati 6 godina nakon zatvaranja kako bismo bili u skladu s propisima, poput zakona protiv pranja novca.

Navedene radnje izvršit ćemo na datum koji ste zatražili, ali to ne može biti ranije od 6 radnih dana prije datuma kada smo prvi put zaprimili vaš zahtjev sa svim informacijama potrebnim za njegovo izvršavanje. Također ćemo vas obavijestiti u slučaju da neke nepodmirene obveze priječe zatvaranje vašeg računa kod nas.

Ako ste pak zainteresirani za prebacivanje Revolut računa u drugu banku ili PSP u Litvi, kontaktirajte tu drugu banku ili PSP kako biste pokrenuli postupak, a druga banka ili PSP tada će nas kontaktirati kako bi izvršili prebacivanje.

Ta vam usluga neće biti naplaćena.

Povezani članci