Kako vam možemo pomoći?

Kako promijeniti zemlju boravišta?

U većini slučajeva zemlju boravišta možete promijeniti izravno u aplikaciji putem sljedećih stavki: Početna stranica →Ikona profila → Osobni podaci → Adresa.

Izbor zemalja u kojima možete prijaviti novu adresu ovisi o Revolutovu subjektu kod kojeg je vaš račun registriran.

Promjena adrese u slučaju zemalja kojima upravljaju različiti Revolutovi subjekti trenutno nije moguća. Promjenu adrese možete izvršiti samo ako se radi o zemljama za koje je nadležan subjekt kod kojeg je vaš račun registriran.

Litvanski subjekt – Payments UAB

Zbog promjena uzrokovanih Brexitom, račune naših klijenata iz EGP-a morali smo prebaciti litvanskom subjektu – Payments UAB. 

Ako je vaš račun registriran kod subjekta Payments UAB, adresu ćete moći promijeniti samo ako se radi o drugoj zemlji kojom upravlja subjekt Payments UAB. Promjenu adrese ne možete izvršiti ako se radi o Ujedinjenoj Kraljevini, Švicarskoj, SAD-u, Kanadi, Japanu, Singapuru ili Australiji jer za te zemlje nije nadležan subjekt Payments UAB.

Stanovnici Europskog gospodarskog prostora (EGP-a) promjenu adrese u okviru zemalja EGP-a mogu izvršiti u aplikaciji, a potvrda o prebivalištu nije potrebna.

Međutim, ako ste klijent Revolut banke, promjenu zemlje možete izvršiti samo ako se radi o nekoj od sljedećih zemalja: Bugarska, Hrvatska, Cipar, Češka, Estonija, Grčka, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija.

Subjekt u Ujedinjenoj Kraljevini – Revolut Ltd

Ako je vaš račun registriran kod našeg subjekta u Ujedinjenoj Kraljevini -– Revolut Ltd, promjenu adrese možete izvršiti samo ako se radi o drugoj zemlji u nadležnosti subjekta Revolut Ltd.

Ujedinjena Kraljevina ostaje u nadležnosti subjekta Revolut Ltd, pa zbog toga nije moguće izvršiti promjenu adrese iz adrese u Ujedinjenoj Kraljevini u adresu u EGP-u, SAD-u, Kanadi, Japanu, Singapuru ili Australiji jer za te zemlje nije nadležan subjekt Revolut Ltd.

U nekim slučajevima mogli bismo zatražiti dokument koji potvrđuje vašu trenutnu adresu.

Što ako trebam izvršiti promjenu adrese u slučaju zemlje za koju je nadležan drugi subjekt?

Budući da trenutno nije moguće izvršiti promjenu adrese ako se radi o zemljama za koje su nadležni različiti subjekti, jedina preostala mogućnost je zatvaranje tekućeg računa i otvaranje novog kod drugog subjekta. Međutim, ne preporučujemo da to učinite jer se usluge koje nudimo mogu razlikovati ovisno o subjektu.

Povezani članci