Kako vam možemo pomoći?

Što je financiranje terorizma?

Što je financiranje terorizma?

Financiranje terorizma uključuje potraživanje, prikupljanje i dodjeljivanje sredstava s namjerom njihova potencijalnog korištenja za podržavanje terorističkih djela ili organizacija. Sredstva mogu proizlaziti iz zakonitih i nezakonitih izvora. Točnije, prema Međunarodnoj konvenciji o suzbijanju financiranja terorizma, osoba je počinila kazneno djelo financiranja terorizma "ako ta osoba na bilo koji način, izravno ili neizravno, nezakonito i svojevoljno dodijeli ili prikupi sredstva s namjerom njihova korištenja ili uz znanje da će biti korištena, u potpunosti ili djelomično, kako bi se počinilo" kazneno djelo obuhvaćeno područjem primjene Konvencije.

Stoga primarni cilj pojedinaca ili subjekata uključenih financiranje terorizma nije nužno prikrivanje izvora novca, već prikrivanje financiranja i prirode financirane aktivnosti.

Što je suzbijanje financiranja terorizma (CTF, engl. Counter Terrorism Financing)?

Pojam "suzbijanje financiranja terorizma" konkretno se odnosi na sve politike i zakonodavne akte koji financijske institucije primoravaju na proaktivni nadzor svojih klijenata kako bi se spriječilo financiranje terorizma.

Globalna protuteroristička strategija UN-a kao primjer poduzimanja mjera suzbijanja financiranja terorizma:

Globalna protuteroristička strategija UN-a (A/RES/60/288) jedinstveni je globalni instrument za povećanje nacionalnih, regionalnih i međunarodnih napora u borbi protiv terorizma. Njezinim usvajanjem putem konsenzusa 2006. godine sve države članice UN-a po prvi su puta pristale na zajednički strateški i operativni pristup u borbi protiv terorizma.

Spomenuta strategija odašilje jasnu poruku da je terorizam neprihvatljiv u svim svojim oblicima i pojavnostima. Također donosi odluku o poduzimanju praktičnih koraka, pojedinačno ili kolektivno, u svrhu sprječavanja i borbe protiv terorizma. Praktični koraci obuhvaćaju širok raspon mjera, od jačanja državne sposobnosti za suzbijanje terorističkih prijetnji do bolje koordinacije protuterorističkih aktivnosti UN-ova sustava.

Globalna protuteroristička strategija UN-a u obliku rezolucije i priloženog Akcijskog plana (A/RES/60/288) sastoji se od četiri stupa djelovanja, a to su:

1. Otklanjanje uvjeta koji potiču širenje terorizma

2. Mjere za sprječavanje i borbu protiv terorizma

3. Mjere izgradnje državne sposobnosti za sprječavanje i borbu protiv terorizma te jačanja uloge sustava Ujedinjenih naroda u tom pogledu

4. Mjere za osiguranje poštivanja ljudskih prava za sve i vladavina prava kao temelj borbe protiv terorizma

Povezani članci