Kako vam možemo pomoći?

Tko je PEP (politički izložena osoba, engl. politically exposed person)?

Politički izloženu osobu (PEP, engl. politically exposed person) Radna skupina za financijsko postupanje (FATF, engl. Financial Action Task Force) definira kao "osobu kojoj je povjerena ili kojoj je bila povjerena istaknuta javna funkcija". Zbog prirode radnog mjesta i utjecaja koji imaju, poznato je da se PEP-ovi (politički izložene osobe, engl. politically exposed persons) nalaze na položajima koji se potencijalno mogu zloupotrijebiti u svrhu počinjenja kaznenog djela pranja novca i povezanih predikatnih kaznenih djela , uključujući korupciju i podmićivanje, kao i obavljanja djelatnosti povezane s financiranjem terorizma. (...)". Usto, PEP-ovi (politički izložene osobe, engl. politically exposed persons) su "osobe kojima su povjerene ili kojima su bile povjerene istaknute javne funkcije te članovi njihovih obitelji i bliski suradnici, a uključuju tuzemne i inozemne PEP-ove (politički izložene osobe, engl. politically exposed persons)".

Stoga smo zakonski obvezni utvrditi imate li možda vi, kao korisnik, kakvu povezanost s politikom. Međutim, nemate razloga za brigu jer "spomenuti su zahtjevi preventivne (ne kaznenopravne) prirode te se ne bi trebali tumačiti kao stigmatiziranje PEP-ova (politički izloženih osoba, engl. politically exposed persons) kao osoba koje sudjeluju u kriminalnim aktivnostima".

Što to znači za vas?

Ako ustanovimo da ste PEP (politički izložena osoba, engl. politically exposed person), od vas ćemo zatražiti samo provjeru izvora financiranja. To nije znak nepovjerenja, već naša zakonska obveza u okviru standardnog postupka.

Što ako ne želim da me se smatra PEP-om (politički izloženom osobom, engl. politically exposed person)?

Nažalost, spomenuto ne ovisi isključivo o nama i našoj prosudbi. Moramo se pridržavati određenih postupaka i propisa. Međutim, ako vas se smatra povezanim PEP-om (politički izloženom osobom, engl. politically exposed person) zbog bliskog odnosa s drugom osobom, a taj odnos više ne postoji (primjerice, zbog razvoda ili poništenja braka) – obavijestite nas o tomu putem funkcije razgovora te ćemo spomenuto uzeti u obzir.

Nećemo biti u mogućnosti obavijestiti vas o rezultatima istrage, no spomenuto ćemo zabilježiti i razmotriti.

Povezani članci