Kako vam možemo pomoći?

Ispunjavam li uvjete za putno osiguranje Revolut?

Osiguranje je valjano ako vi i svi suputnici navedeni na polici zadovoljavate sljedeće:

  • ako imate boravište u Europskom gospodarskom prostoru (EGP-u)
  • ako imate prebivalište u istoj državi i zajedno putujete
  • ako nemate više od 84 godine kada započnete putovanje uz uvjet da plaćate po danu odnosno 70 godina ako plaćate godišnje
  • ako ste registrirani u lokalnom sustavu zdravstvene skrbi (što mora biti u EGP-u)
  • ako ne putujete suprotno liječničkoj preporuci
  • ako ne putujete razdvojeno od imenovane osigurane odrasle osobe
  • ako putujete u skladu s opisom putovanja

Podrobnije informacije potražite u Uvjetima i odredbama

Povezani članci