Kako vam možemo pomoći?

Koje je maksimalno trajanje putovanja koje pokriva Revolut putno osiguranje?

Maksimalno trajanje putovanja ovisi o planu:

  • Standard: 40 dan/a
  • Premium: 90 dan/a
  • Metal: 90 dan/a

Ni na jednom putovanju duljem od toga nećete biti pokriveni, uključujući i one dijelove koji su trajali manje od primjenjivog maksimalnog broja dana putovanja, a ovo osiguranje ne možete koristiti u kombinaciji s nekom drugom policom osiguranja da biste pokrili dulje putovanje.

Ako planirate dulje putovanje, morat ćete kupiti osiguranje namijenjeno isključivo tomu.

Povezani članci