Reikia pagalbos?

Kad gautum atsakymą, tiesiog įvesk savo klausimą pateiktame langelyje.

Kokios yra draudimo priežastys gauti 100 % kompensaciją už kelionės ir renginio atšaukimą?

Kelionės ir renginio atšaukimo draudimas galioja tik plano „Revolut Ultra“ klientams.

Tai tik draudimo poliso sąlygų apžvalga. Išsamią informaciją apie priežastis, kurių atveju kompensuojama 100 %, rasi sąlygose. Pateikiame santrauką:

Sveikatos problemos

 • Poliso turėtojo arba kartu keliaujančio asmens liga ar trauma (įskaitant COVID).
 • Šeimos nario (nekeliaujančio kartu) liga ar trauma (įskaitant COVID).
 • Poliso turėtojo, kartu keliaujančio asmens ar tarnybinio gyvūno mirtis.
 • Poliso turėtojo arba kartu keliaujančio asmens karantinas.
 • Poliso turėtojo arba kartu keliaujančio asmens negalėjimas dėl medicininių priežasčių gauti skiepų, būtinų vykstant į konkrečią vietą.

Gyvenamoji vieta ir užimtumas

 • Poliso turėtojas arba kartu keliaujantis asmuo atleidžiami iš darbo.
 • Pagrindinė poliso turėtojo gyvenamoji vieta tampa netinkama gyventi.
 • Poliso turėtojas arba kartu keliaujantis asmuo po rezervavimo dienos gauna naują nuolatinį darbą.
 • Poliso turėtojas arba kartu keliaujantis asmuo dabartinio darbdavio yra perkeliami dirbti toliau nei už 150 km.

Su kelione susijusi problema

 • Kelionės vežėjas negali nuvežti į paskirties vietą bent 24 val. nuo pradinio numatyto atvykimo laiko.
 • Poliso turėtojo arba kartu keliaujančio asmens dokumentai pavagiami.
 • Išvykimo dieną įvyksta eismo įvykis.

Karinė tarnyba, teisiniai klausimai ar įvaikinimo procesas

 • Poliso turėtoją arba kartu keliaujantį asmenį šaukia į karinę tarnybą / kviečia dalyvauti įvaikinimo procese.
 • Poliso turėtojas arba kartu keliaujantis asmuo kviečiami į tarnybą kaip pirmieji reaguotojai.
 • Poliso turėtojas, kartu keliaujantis asmuo arba šeimos narys, tarnaujantys ginkluotosiose pajėgose, yra perkeliami į kitą vietą arba pasikeičia jų atostogų dėl asmeninių priežasčių statusas.

Sąlygas rasi programėlėje: eik į gyvenimo būdo skiltį → „Apdrausk“ → pasirink rūšį → „Visi dokumentai“.