Kaip galime padėti?

Kiek pinigų galiu atgauti sėkmingos pirkinių apsaugos draudimo paraiškos atveju?

Jei per 365 dienas nuo įsigijimo tavo pirkinys buvo pavogtas arba netyčia sugadintas taip, kad tapo nebetinkamas naudoti, per 90 dienų nuo pirkinio įsigijimo tau bus išmokėta suma už pirkinio pataisymą ar pakeitimą, neviršijanti maksimalios pirkinio kainos atėmus nusidėvėjimo vertę, sudarančią 5 % per mėnesį arba

  • iki 1000 EUR, jei naudojiesi „Plus“;
  • iki 2500 EUR, jei naudojiesi „Premium“;
  • iki 10 000 EUR, jei naudojiesi „Metal“

atsižvelgiant į tai, kuri suma mažesnė.

Maksimali suma, kurią gali susigrąžinti per bet kurį 12 mėnesių laikotarpį įvykus kuriam nors iš nurodytų incidentų, yra:

  • iki 1000 EUR, jei naudojiesi „Plus“ planu;
  • iki 2500 EUR, jei naudojiesi „Premium“ planu;
  • iki 10 000 EUR, jei naudojiesi „Metal“ planu.

Mobiliųjų telefonų atveju draudimo išmoka bus mokama tik dėl vieno incidento, susijusio su viena sąskaita, per 12 mėnesių skaičiuojant nuo tos datos, kai užregistravai draudiminį įvykį dėl mobiliojo telefono.

Maksimali padengiama pristatymo mokesčio siunčiant pirkinį „Qover“ suma yra 50 EUR.

Daugiau informacijos rasi nuostatuose ir sąlygose programėlėje.

Jas rasi, kai nueisi į savo funkcijų erdvę → paspausi „Draudimas“ → pasirinksi jo tipą ir spustelėsi „Visi dokumentai“.

Galutinę išmokėtiną sumą nustato draudėjas ir ji priklauso nuo to, koks bus jo įvykio nagrinėjimo rezultatas. Pirmiau nurodytos sumos yra maksimalios sumos, kurias atitinkamai gali gauti pagal vieną įvykį per 12 mėnesių laikotarpį.

Susiję straipsniai