Kaip galime padėti?

Viešųjų asmenų patikra – daugiau informacijos

Čia atsakome į šiuos klausimus:

1. Kokios yra svarbios viešosios pareigos?

2. Kokie asmenys laikomi šeimos nariais?

3. Artimas kolega – kas tai?

1. Kokios yra svarbios viešosios pareigos?

 • Valstybių vadovai, vyriausybių vadovai, ministrai ir ministrų pavaduotojai ar padėjėjai;
 • parlamento (ar panašių teisėkūros organų) nariai;
 • valdančiųjų organų ar politinių partijų nariai;
 • aukščiausiųjų teismų ar konstitucinių teismų nariai, ar bet kokių teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti skundžiami (išskyrus išskirtinėmis aplinkybėmis), nariai;
 • valstybės kontrolės arba centrinių bankų (ar atitinkamų funkcijų) valdybos nariai;
 • ambasadoriai, diplomatai (pranc. chargés d'affaires) bei aukšto rango ginkluotųjų jėgų pareigūnai;
 • valstybės valdomų verslų administracijos, valdybos ar prižiūrimųjų organų nariai;
 • tarptautinių organizacijų, tokių kaip NATO arba WTO, direktoriai, jų pavaduotojai, tarybos nariai, ar panašias pareigais užimantys asmenys;
 • išrinktasis (-oji) didmiesčio meras (-ė).

2. Kokie asmenys laikomi šeimos nariais?

 • Sutuoktinis (-ė) arba civilinis (-ė) partneris (-ė);
 • tėvai (arba vienas iš jų) bei uošviai arba vienas iš jų), įskaitant patėvius bei pamotes;
 • broliai, seserys bei sutuoktinio (-ės) broliai ar seserys (įskaitant įbrolius ir įseseres);
 • sūnus bei partneris, įskaitant žentą, įvaikius bei įvaikintus vaikus;
 • dukra bei partneris, įskaitant marčią, įvaikius bei įvaikintus vaikus.

3. Artimas kolega – kas tai?

 • Fizinis asmuo, turintis bendrą naudą teikiančio juridinio asmens ar teisinės struktūros nuosavybę arba bet kokius kitus glaudžius verslo santykius su politikoje dalyvaujančiu asmeniu;
 • fizinis asmuo, kuriam (-iai) vieninteliam (-ei) faktiškai priklauso juridinis asmuo arba teisinė struktūra, kuri buvo įsteigta politikoje dalyvaujančio asmens naudai.

Susiję straipsniai