Kaip galime padėti?

Kaip peržiūrėti apgyvendinimo įstaigos įvertinimus?

Apgyvendinimo įstaigos įvertinimus gali peržiūrėti jos informacijos puslapyje prieš atsiskaitant. Kai rezervacija jau atlikta, įvertinimus gali pasiekti, jei pasirinksi „Revolut“ viešnagių skiltį ir bakstelsi ant „Mano rezervacijos“.

Rodomas logotipas yra tos platformos, kuria naudojosi atsiliepimą paliekantis žmogus.

Po savo viešnagės apgyvendinimo įstaigoje, galėsi palikti įvertinimą: rinkis „Revolut“ viešnagių skiltį ir spausk ant „Mano rezervacijos“ – ten pamatysi savo rezervacijos informaciją.

Susiję straipsniai