Kaip galime padėti?

Kaip nustatomi mokesčiai už tarptautinius mokėjimus?

Prieš naudojantis mūsų DUK, pasirink šalį, kurioje buvo pasirašyta tavo „Revolut“ naudotojo sutartis. Sąlygos gali skirtis priklausomai nuo regiono. 

„Revolut“ mokesčiai už tarptautinius mokėjimus struktūrizuojami pagal pervedimo išlaidas, kurios paprastai priklauso nuo pervedamos valiutos tipo ir operacijos sumos.

Siekiant geriau atspindėti mūsų išlaidas, „Revolut“ mokesčiai už tarptautinius mokėjimus nustatomi arba pagal valiutą, arba pagal pervedamos valiutos kiekį. 

Pervedimai vietine valiuta

Pervedimams vietine gavėjo šalies valiuta (pavyzdžiui, jei iš kitos šalies į Lenkiją siunti PLN ar iš kitos šalies į JAV pervedi USD) „Revolut“ taiko mokestį, lygų 0,3 % pervedimo sumos vertės. Mažiems ir dideliems pervedimams taikome arba nedidelį minimalų mokestį (0,30 £), arba maksimalų mokestį (5 £).

Pervedimai tarptautine valiuta

Tarptautiniai pervedimai kitomis nei gavėjo šalies vietos valiutomis, pavyzdžiui, siunčiant USD iš JAV į JK ar siunčiant CHF iš JK į Lenkiją, priklauso nuo siunčiamos valiutos. Pervedimams, kurie siunčiami valiutomis, kuriomis atliekama labai daug operacijų, pavyzdžiui, USD, GBP ar CHF, taikomas fiksuotas 3 £ mokestis. Pervedimams visomis kitomis valiutomis taikomas fiksuotas 5 £ mokestis.{{/in_US}}

{{#in_US}}Pervedimams vietine gavėjo šalies valiuta (pavyzdžiui, jei iš kitos šalies į Lenkiją siunti PLN ar iš kitos šalies į Jungtinę Karalystę pervedi GBP) „Revolut“ taiko mokestį, lygų 0,3 % pervedimo sumos vertės. Mažiems ir dideliems pervedimams taikome arba nedidelį minimalų mokestį (0,30 $), arba maksimalų mokestį (6 $).

Tarptautiniai pervedimai kitomis nei gavėjo šalies vietos valiutomis (pavyzdžiui, iš JAV į Jungtinę Karalystę siunčiant USD arba iš kitos šalies į Lenkiją pervedant CHF), priklauso nuo siunčiamos valiutos. Pervedimams, kurie siunčiami USD, EUR, GBP ar CHF, taikomas fiksuotas 4 $ mokestis. Pervedimams visomis kitomis valiutomis taikomas fiksuotas 6 $ mokestis.

Vietiniai pervedimai ne USD (pavyzdžiui, siunčiant GBP į JAV banko sąskaita), priklauso nuo siunčiamos valiutos. Pervedimams, kurie siunčiami EUR, GBP ar CHF, taikomas fiksuotas 4 $ mokestis. Pervedimams visomis kitomis valiutomis taikomas fiksuotas 6 $ mokestis.

Atmink, kad gavėjo bankas taip pat gali taikyti mokestį už pervedimo įskaitymą. Kol tavo pinigai keliauja, gali būti, kad juos apdoros tarpinis bankas, kuris taip pat gali pritaikyti aptarnavimo mokestį. Todėl gauta suma gali būti mažesnė už tavo išsiųstąją.{{/in_US}}

Susiję straipsniai