Reikia pagalbos?

Kad gautum atsakymą, tiesiog įvesk savo klausimą pateiktame langelyje.

Kokius „Robo“ konsultanto sąskaitos išrašus galiu gauti?

„Robo“ konsultanto išrašai apima periodinius išrašus, pasiekiamus programėlėje, ir metines ataskaitas, siunčiamas klientams el. paštu. Tai apima:

  • Mėnesinį sąskaitos išrašą – jis pasiekiamas programėlėje ir jame pateikiama bendra visų ETF fondų ir piniginių operacijų suvestinė.
  • Mėnesinę pelno ir nuostolių ataskaitą – ji pasiekiama programėlėje ir joje pateikiama informacija apie tavo realizuotą grąžą (paprastai reikalinga pildant mokesčių deklaracijas).
  • Metinę išlaidų ir mokesčių ataskaitą – ji pasiekiama programėlėje ir siunčiama klientams el. paštu; joje pateikiama išsami visų išlaidų ir mokesčių suvestinė.
  • Metinę tinkamumo ataskaitą – ji siunčiama klientams el. paštu ir joje pateikiame išsami informacija apie tai, kaip mūsų portfelio valdymo paslaugos atitinka kliento pageidavimus, tikslus ir kitus reikalavimus.
  • Nuostolių ribos ataskaitą – ji pasiekiama programėlėje ir joje pateikiamos įžvalgos, kai kliento portfelio vertė sumažėja 10 %, o po to kaskart sumažėjus dar 10 % nuo paskutinio ataskaitinio laikotarpio, paprastai mėnesio pradžioje.