Reikia pagalbos?

Kad gautum atsakymą, tiesiog įvesk savo klausimą pateiktame langelyje.

Kas pasikeis, kai mano prekybos akcijomis sąskaita bus perkelta į Europos prekybos subjektą?

Toliau apibendriname pagrindinius pokyčius, kurie įsigalios, kai tavo prekybos akcijomis sąskaita bus perkelta į „Revolut Securities Europe UAB“ (toliau – RSEUAB).

Tavo sutartinių ryšių pokyčiai

Prieš perkėlimą: Tu turi sutartinių ryšių su „DriveWealth LLC“ (toliau – „DriveWealth“) JAV, kuri yra atsakinga už tavo pavedimų vykdymą ir tavo JAV akcijų saugojimą. Tu taip pat turi sutartinių ryšių su RTL, kuri yra atsakinga už tavo pavedimų priėmimą ir jų perdavimą „DriveWealth“.

Po perkėlimo: Turėsi sutartinius ryšius su RSEUAB Lietuvoje, kuri taps atsakinga už tavo pavedimų vykdymą ir tavo JAV akcijų saugojimą. Abiem šioms paslaugoms teikti RSEUAB ir toliau naudos „DriveWealth“ paslaugas. Dėl šio pakeitimo tau nebereikės turėti sutartinių ryšių su „DriveWealth“, todėl tavo „DriveWealth“ kliento tarpininkavimo sąskaitos sutartis po perkėlimo pasibaigs.

Tavo prekybos akcijomis sąskaitos pakeitimai

Prieš perkėlimą: Tu turi individualią „DriveWealth“ klientų tarpininkavimo sąskaitą.

Po perkėlimo: RSEUAB turės vieną tarpininkavimo sąskaitą su „DriveWealth“ (bendrąją sąskaitą), kurioje bus laikomas visų RSEUAB klientų turtas. Bet koks turtas, kurį įsigysi per RSEUAB, priklauso tau. Tu būsi tikrasis šio turto naudos gavėjas ir jis bus laikomas bendrojoje (angl. „omnibus“) sąskaitoje. RSEUAB turės įrašus, kuriuose bus nurodyta tavo asmeninė nuosavybė ir teisė į ją, ir tu išlaikysi visas akcininko teises ir naudą.

JAV akcijų saugojimas

Prieš perkėlimą: „DriveWealth“ yra atsakinga už tavo JAV akcijų saugojimą. Ji tai daro atskirdama tavo JAV akcijas saugojimo sąskaitoje, kuri „DriveWealth“ kreditoriams neprieinama „DriveWealth“ nemokumo atveju.

Po perkėlimo: RSEUAB taps atsakinga už tavo JAV akcijų saugojimą. RSEUAB ir toliau saugos tavo akcijas su „DriveWealth“, kuri atskirs tavo JAV akcijas saugojimo sąskaitoje, kuri „DriveWealth“ kreditoriams neprieinama „DriveWealth“ nemokumo atveju.

Kompensacijos už JAV akcijų praradimą „DriveWealth“ nemokumo atveju pakeitimai

Prieš perkėlimą:„DriveWealth“ yra Vertybinių popierių investuotojų apsaugos korporacijos (SIPC) narė. Visoms „DriveWealth“ sąskaitoje laikomoms JAV akcijoms gali būti taikoma SIPC apsauga. Jei „DriveWealth“ taptų nemoki ir tavo akcijos negalėtų būti tau grąžintos, SIPC jas apsaugo iki 500 000 $. Tačiau SIPC neapsaugo tavęs nuo nuostolių, patirtų dėl akcijų rinkos vertės sumažėjimo.

Po perkėlimo: Jei „DriveWealth“ taptų nemoki ir RSEUAB klientų akcijos negalėtų būti grąžintos, SIPC suteikia iki 500 000 $ dolerių kompensaciją. Ši apsauga bus taikoma visoms RSEUAB bendrojoje sąskaitoje esančioms akcijoms. Tu neturėsi teisės į individualią SIPC apsaugą, kuri galioja šiuo metu, ir gali gauti gerokai mažesnę sumą, nei iki perkėlimo.

Pinigų saugojimas

Prieš perkėlimą: UAB „Revolut Bank“ atsako už pinigų, kuriuos naudoji JAV akcijoms įsigyti, saugojimą.

Po perkėlimo: RSEUAB taps atsakinga už pinigų, kuriuos naudoji JAV akcijoms įsigyti, saugojimą. Ji tai darys atskirdama tavo pinigus nuo RSEUAB pinigų ir pervesdama juos į kliento pinigų sąskaitą.

Kompensacijos už pinigų praradimą pakeitimai

Prieš perkėlimą:Tavo pinigus, laikomus UAB „Revolut Bank“ iki 100 000 EUR saugo Lietuvos valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“. Daugiau informacijos rasi čia.

Po perkėlimo: Jei RSEUAB taptų nemoki ir tavo pinigai negalėtų būti grąžinti, jie yra apsaugoti iki 22 000 EUR pagal Lietuvos Finansinių priemonių rinkų įstatymą. Daugiau informacijos rasi čia.

Kiti svarbiausi pakeitimai

  • Keičiasi „Revolut“ subjektas, teikiantis prekybos akcijomis paslaugas, iš RTL (įsikūrusios Jungtinėje Karalystėje) į RSEUAB (įsikūrusią Lietuvoje), o RSEUAB tampa tavo asmens duomenų valdytoju
  • Pasikeis priežiūros institucija, atsakinga už tau teikiamų prekybos akcijomis paslaugų teikimo priežiūrą, iš Finansinių paslaugų priežiūros institucijos (FCA) Jungtinėje Karalystėje į Lietuvos banką.
  • Tavo alternatyvi ginčų sprendimo institucija pasikeis iš Finansų ombudsmeno tarnybos (FOS) Jungtinėje Karalystėje į Lietuvos banką.
  • Tu ir toliau turėsi galimybę pasiekti tas pačias JAV akcijas, kaip ir dabar.

Visi šie pakeitimai taikomi tik tavo prekybos akcijomis sąskaitai. Visoms kitoms tau teikiamoms „Revolut“ paslaugoms tai neturi įtakos.