Kā varam jums palīdzēt?

Kā nomainīt mītnes valsti?

Vairumā gadījumu dzīvesvietas valsti varat mainīt tieši lietotnē, dodoties uz Sākums → Profila ikona → Personas dati → Adrese.

Valstis, uz kurām varat mainīt adresi, ir atkarīgas no Revolut struktūrvienības, kurā ir reģistrēts jūsu konts.

Pašlaik valsts adreses maiņa starp Revolut struktūrvienībām nav iespējama. Adresi var nomainīt tikai uz valstīm, kas pieder pie tās pašas struktūrvienības, kurā reģistrēts jūsu konts.

Lietuvas struktūrvienība — Payments UAB

Ar Brexit saistītu izmaiņu dēļ nācās pārcelt mūsu EEZ klientu kontus uz Lietuvas struktūrvienību — Payments UAB. 

Ja jūsu konts ir reģistrēts Payments UAB pakļautībā, valsts adresi varēs mainīt tikai uz citu Payments UAB valsti. Valsts adresi nav iespējams mainīt uz Apvienoto Karalisti, Šveici, ASV, Kanādu, Japānu, Singapūru vai Austrāliju, jo struktūrvienība Payments UAB nedarbojas ar šīm valstīm.

Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) pastāvīgie iedzīvotāji lietotnē var mainīt adresi EEZ valstīs, un adreses apliecinājums nav vajadzīgs.

Tomēr, ja esat Revolut Bank klients, varat nomainīt valsti tikai uz Bulgāriju, Horvātiju, Kipru, Čehiju, Igauniju, Grieķiju, Ungāriju, Latviju, Lietuvu, Maltu, Poliju, Rumāniju, Slovākiju un Slovēniju.

Apvienotās Karalistes struktūrvienība — Revolut Ltd

Ja jūsu konts ir reģistrēts mūsu Apvienotās Karalistes struktūrvienības — Revolut Ltd pakļautībā, valsts adresi var mainīt tikai uz citu Revolut Ltd pakļautībā esošu valsti.

Apvienotā Karaliste paliek Revolut Ltd subjekta pakļautībā, tādēļ nav iespējams mainīt valsts adresi no Apvienotās Karalistes uz EEZ valsti, ASV, Kanādu, Japānu, Singapūru vai Austrāliju, jo struktūrvienība Revolut Ltd nedarbojas ar šīm valstīm.

Atsevišķos gadījumos mēs jums varam lūgt dokumentu, kas apstiprina jūsu pašreizējo adresi.

Ko darīt, ja man ir jāmaina adrese uz valsti, kas pieder pie citas struktūrvienības?

Tā kā pašlaik nav iespējams mainīt valsts adresi starp struktūrvienībām, vienīgā iespēja būtu slēgt savu norēķinu kontu un atvērt jaunu kontu citā struktūrvienībā. Tomēr mēs neiesakām to darīt, jo mūsu piedāvātie pakalpojumi var atšķirties atkarībā no struktūrvienības.

Saistītie raksti