Kā varam jums palīdzēt?

Kas man ir nepieciešams, lai iesniegtu aizsardzības apdrošināšanas pieprasījumu?

Visu apdrošināšanas pieprasījumu gadījumā jums tiks prasīts augšupielādēt čeka attēlu. Atkarībā no pieprasījuma veida jums var prasīt augšupielādēt papildu dokumentus, ja tādus pieprasa pieprasījuma izskatītājs. Jums var prasīt iesniegt, piemēram, turpmāk norādītos dokumentus.

  • Zādzības gadījumā: policijas protokola kopiju
  • Bojājumu gadījumā: ja jūsu prece nav pilnībā iznīcināta, remonta rēķina kopiju
  • Biļešu atcelšanas gadījumā: dokumentu, kas apliecina, ka jums nebija iespējas apmeklēt pasākumu

Detalizētu informāciju skatiet noteikumos & nosacījumos, kas pieejami lietotnē.

Tiem var piekļūt lietotnē, atverot sadaļu Pārvaldības centrs → Apdrošināšana → atlasot tipu un noklikšķinot uz Visi dokumenti.

Saistītie raksti