Kā varam jums palīdzēt?

Amatpersonu pārbaude — vairāk informācijas

Šeit ietverti:

1. Kādi ir sabiedrībā ievērojami amati?

2. Kas tiek uzskatīts par ģimenes locekli?

3. Kas ir tuvs līdzgaitnieks?

1. Kādi ir sabiedrībā ievērojami amati?

 • Valstu vadītāji, valdību vadītāji, ministri un ministru vietnieki vai palīgi
 • Parlamenta vai līdzīgu likumdošanas struktūru locekļi
 • Politisko partiju pārvaldes struktūru locekļi
 • Augstāko tiesu, konstitucionālo tiesu vai jebkuras tādas tiesu iestādes locekļi, kuras pieņemtie lēmumi nav pārsūdzami, izņemot ārkārtas apstākļus
 • Valsts kontroles vai Centrālās bankas, vai līdzvērtīgu amatu ieņemoši valdes locekļi
 • Vēstnieki, valsts nozīmes pilnvarotie lietveži un augsta ranga bruņoto spēku virsnieki
 • Valsts uzņēmumu pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūru locekļi
 • Starptautiskās organizācijas (piemēram, NATO vai PTO) direktori, direktora vietnieki un valdes locekļi vai līdzvērtīgu amatu ieņemoši
 • Ievēlēti lielu pilsētu mēri

2. Kas tiek uzskatīts par ģimenes locekli?

 • Laulātais vai civilais partneris
 • Vecāks(-i) un partnera vecāks(-i), ieskaitot audžuvecākus
 • Brāļi un māsas un partnera brāļi un māsas, ieskaitot audžuģimenes brāļus un māsas
 • Dēls un viņa partnere(-is), ieskaitot znotu, audžudēlu un adoptētu dēlu
 • Meita un viņas partneris(-e), ieskaitot vedeklu, audžumeitu un adoptētu meitu

3. Kas ir tuvs līdzgaitnieks?

 • Privātpersona, par kuru zināms, ka tai ir kopīgas juridiskas personas faktiskas īpašumtiesības vai juridiska vienošanās vai citas ciešas darījumu attiecības ar politiski ietekmīgu personu
 • Privātpersona, kura ir tādas juridiskās personas vienīgais faktiskais īpašnieks vai ar kuru ir tāda juridiska vienošanās, kas, kā zināms, darbojas politiski nozīmīgas personas labā

Saistītie raksti