Kā varam jums palīdzēt?

Kas notiek ar Revolut kontu, ja iestājas tā lietotāja nāve?

Tuvinieka zaudējums var būt ļoti smags pārdzīvojums. Tādēļ esam šeit, lai jums palīdzētu. Ja neesat droši par to, kā rīkoties tālāk, turpiniet lasīt. Lūdzu, ņemiet vērā, ka turpmāk sniegtā informācija nav juridiska konsultācija. Iesakām jums lūgt palīdzību profesionālam konsultantam, piemēram, juristam, kas specializējies testamentu un īpašuma jautājumos, lai saņemtu palīdzību šajā procesā. Turpmāk sniegtā informācija ir dažādu valsts iestāžu publiski pieejamu ieteikumu vienkāršs apkopojums, kas, cerams, jums noderēs.


Kā reģistrēt miršanas faktu? 

AK ir atšķirīgi termiņi, kādos reģistrējams miršanas fakts;

 • Anglijā un Velsā — 5 dienu laikā,
 • Skotijā — 8 dienu laikā.

Miršanas faktu var reģistrēt tuvākajā dzimtsarakstu nodaļā, kuru varat atrast šeit.


Kas notiek, kad tiek reģistrēts miršanas fakts? 

Tiklīdz kā reģistrējat miršanas faktu, dzimtsarakstu nodaļa izsniegs miršanas apliecību, kas ir nepieciešama, lai nokārtotu visas lietas, kas saistītas ar mirušo personu, piem., Revolut konts. AK valdība nodrošina arī pakalpojumu “Paziņojiet mums vienreiz”, kas ļauj informēt par miršanas faktu vairumu valsts iestāžu vienā piegājienā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka tad, ja jūs neesat AK pilsonis, juridiskā palīdzība ir jāmeklē savā valstī.


Kā sazināties ar jums?

Tiklīdz kā reģistrējat miršanas faktu, lūdzu, sazinieties ar mums, lai varam informēt jūs par nākamajām veicamajām darbībām. Tas izdarāms vienā no šiem veidiem.

 • nosūtiet e-pastu uz bereavement@revolut.com, lai saņemtu turpmākos norādījumus.

Kā varam jums palīdzēt 

Tiklīdz kā saņemsim pilnu dokumentu komplektu, veiksim turpmāk uzskaitītās darbības.

 • Atcelsim visus plānotos maksājumus, tostarp tiešā debeta maksājumus un debeta rīkojumus.
 • Atcelsim visus maksas pakalpojumus, kurus mirusī persona izmantoja mūsu platformā.
 • Apturēsim visu mārketinga materiālu un informācijas par pakalpojumiem sūtīšanu mūsu kādreizējam klientam.
 • Informēsim jūs par visu, kas mums nepieciešams, lai nokārtotu īpašuma jautājumus.

Kāda informācija ir jāsniedz Revolut?


Informācija par mirušo personu:

 • vārds, uzvārds;
 • dzimšanas datums;
 • ar mirušās personas kontu saistītais tālruņa numurs;
 • ar mirušās personas kontu saistītā e-pasta adrese.

Informācija par jums:

 • vārds, uzvārds;
 • e-pasta adrese.

Pamatdokumenti

 • Identifikācijas kartes / pases kopija — lūdzu, nodrošiniet kvalitatīvu kopiju, kurā ir redzami visi 4 dokumenta stūri. Mēs nepieņemam skenētas kopijas.
 • Miršanas apliecība — to izsniegs civildienesta ierēdnis, taču mēs varam pieņemt pagaidu miršanas apliecības, kriminālizmeklētāja izsniegtas apliecības un oficiālus tulkojumus miršanas apliecībām, kas izsniegtas ārpus AK.
 • Mantojuma piešķiršanas dokuments vai mantojuma sadalīšanas vēstules — mantojuma piešķiršanas dokumentu vai mantojuma sadalīšanas vēstuli jūs varat pieprasīt sava rajona mantojuma reģistrā, par kuru informācija ir pieejama šeit. Klientus ārpus AK aicinām saņemt neatkarīgu juridisku konsultāciju attiecībā uz savu mītnes valsti.
 • Atlīdzības saņemšanas veidlapa — to var iesniegt mantojuma piešķiršanas dokumenta vai mantojuma sadalīšanas vēstules vietā, taču tikai tad, ja mirušā klienta līdzekļi Revolut kontā nepārsniedz 5000 GBP (vai līdzvērtīgu summu kontos, kas nav GBP konti).
 • Pilnvara — tā ir vajadzīga, ja līdzekļus mantotāja vārdā pieprasa advokāts.

Cik ilgā laikā tas tiek paveikts?

Mēs sazināsimies ar jums 15 dienu laikā.


Kas notiks ar manu kontu, ja es nomiršu?

Tiklīdz kā saņemsim no jūsu pārstāvja paziņojumu par miršanas faktu, mēs apturēsim visas darbības ar kontu, cik ātri vien varēsim. Atlikušo finanšu līdzekļu vērtība var veidot daļu no jūsu īpašuma. Mēs nodrošināsim, lai viss noritētu juridiski korekti, rīkojoties saskaņā ar jūsu pārstāvja norādījumiem. Atkarībā no kontu veidiem, mēs atbilstoši rīkosimies, lai sniegtu jūsu pārstāvim atbalstu labākajā iespējamā veidā.


Kas notiek, ja man ir tirdzniecības konts (akcijas, kriptovalūta un zelts)? 

Mēs apturēsim visas darbības, cik ātri vien varēsim. Esošie ieguldījumi tiks izņemti, gaidot apstiprinājumu no jūsu pārstāvja un ieņēmumi tiks pievienoti jūsu īpašumam.

Saistītie raksti