Nepieciešama palīdzība?

Vienkārši uzrakstiet savu jautājumu zemāk, lai saņemtu atbildi.

Kas ir ierobežojuma rīkojums?

Limita rīkojums ir rīkojums pirkt vai pārdot par noteiktu vai labāku cenu. Pirkšanas limita rīkojumi tiks izpildīti par norādīto vai zemāku cenu, pārdošanas limita rīkojumi tiks izpildīti par norādīto vai augstāku cenu.

Ņemiet vērā, ka limita rīkojumu izpilde netiek garantēta. Limita rīkojumi tiks izpildīti tikai tad, ja akcijas cena pieaugs vai samazināsies līdz iestatītā limita cenai.

Kā darbojas pirkšanas limita rīkojumi?

Izmantojot pirkšanas limita rīkojumu, akcijas tiek iegādātas par iestatīto cenas limitu vai zemāku cenu. Cenas limitam ir jābūt maksimālajai cenai, ko vēlaties maksāt par akciju.

Piemērs:

Akcijas X pašlaik tiek tirgotas par 5 $ par akciju, taču akciju iegāde jūs interesē tikai tad, ja akciju cena nepārsniedz 4 $ par akciju. Jūs iestatītu cenas limitu kā 4 $.

Ja X akciju cena samazināsies no 5 $ līdz 4 $ vai mazāk, rīkojums tiks izpildīts (pilnībā vai daļēji) par 4 $ vai zemāku cenu.

Ja X akciju cena nesamazināsies līdz 4 $, rīkojums netiks izpildīts.

Kā darbojas pārdošanas limita rīkojumi?

Izmantojot pārdošanas limita rīkojumu, akcijas tiek pārdotas par iestatīto cenas limitu vai augstāku cenu. Cenas limitam ir jābūt minimālajai cenai, ko vēlaties saņemt par akciju.

Piemērs:

Akcijas X pašlaik tiek tirgotas par 5 $ par akciju, taču akciju pārdošana jūs interesē tikai tad, ja akciju cena pārsniedz 6 $ par akciju. Jūs iestatītu cenas limitu kā 6 $.

Ja X akciju cena pieaug no 5 $ līdz 6 $ vai augstāk, jūsu rīkojums tiks izpildīts (pilnībā vai daļēji) par 6 $ vai augstāku cenu.

Ja X akciju cena nepieaugs līdz 6 $, rīkojums netiks izpildīts.

Limita rīkojumu varat izveidot lietotnē "Revolut". Rīkojuma ekrānā pieskarieties pie tirgus rīkojumu nolaižamās izvēlnes augšējā labajā stūrī. Varat veidu iestatīt kā "Limita rīkojumu" un ievadīt limita cenas vērtību.

Mēs atbalstām Good Till Canceled (GTC — derīgs līdz atcelšanai) rīkojumus. Jūs varat iestatīt limita rīkojumus ar derīguma termiņu līdz sešiem mēnešiem (varat izvēlēties no četrām iespējām un iestatīt, lai rīkojums beigtos tajā pašā dienā, pēc 90 dienām vai pēc sešiem mēnešiem. Varat arī izvēlēties pielāgotu datumu — jebkuru tirdzniecības dienu nākamajo sešu mēnešu laikā).

Šobrīd ar limita rīkojumiem nevar tirgot daļējas akcijas.