Hulp nodig?

Stel je vraag hieronder om antwoord te krijgen.

Privacyverklaring voor potentiële klanten

Je ontvangt deze kennisgeving om je te laten weten welke persoonlijke gegevens Revolut Business van jou verwerkt als je een potentiële klant bent.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing als je al een onboarded klant van Revolut Business bent, of als je een persoonlijke klant van Revolut bent. In dat geval lees je hier de privacyverklaring die op jou van toepassing is.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen jullie?

We verzamelen en gebruiken je persoonlijke gegevens om verkoopondersteunende diensten te kunnen leveren. Deze gegevens omvatten:

 • je naam;
 • je e-mailadres en telefoonnummer (die je voor professionele doeleinden gebruikt);
 • je arbeidsgegevens zoals je werkgever en je functietitel; en
 • verslagen van onze gesprekken (inclusief verslagen van telefoongesprekken).

Wij kunnen deze persoonlijke gegevens rechtstreeks van jou verzamelen. Als je bijvoorbeeld je interesse in ons Revolut Business-product kenbaar maakt door het formulier 'Contact opnemen met Sales' op onze website in te vullen, zullen wij de door jou verstrekte informatie gebruiken om contact met je op te nemen.

We kunnen deze persoonlijke gegevens ook verzamelen van anderen, of halen uit openbare bronnen. Wanneer we deze informatie van andere bronnen verzamelen, hebben we due diligence-processen om vast te stellen of de informatie die aan ons is verstrekt, eerlijk en rechtmatig is verzameld en gedeeld.

We verzamelen en gebruiken je persoonlijke gegevens omdat we een legitiem belang hebben bij het verzamelen en gebruiken ervan en dit redelijk is wanneer het wordt afgewogen tegen je recht op privacy.

Delen jullie mijn persoonlijke gegevens met anderen?

We beloven

 • je persoonlijke gegevens niet te verkopen;
 • we zullen alleen (a) je persoonlijke gegevens delen met onze leveranciers (die ons IT- en communicatiediensten leveren) of met andere bedrijven in de Revolut Group als daar een legitieme reden voor is (bijvoorbeeld om je een betere of consistente service te bieden), en (b) je persoonlijke gegevens internationaal overdragen in overeenstemming met de wetten inzake gegevensbescherming;
 • je persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor onze verkoop- en verkoopondersteunende doeleinden, en deze onmiddellijk verwijderen zodra dit doel niet langer van toepassing is; en
 • geen geautomatiseerde beslissingen over jou nemen.

Revolut zet zich in om je te helpen bij het uitoefenen van de rechten die je hebt met betrekking tot je persoonlijke gegevens. Deze zijn het recht om:

 • verteld te worden hoe wij je persoonlijke gegevens gebruiken (waaraan wij voldoen door middel van deze kennisgeving);
 • je persoonlijke gegevens te laten wijzigen als je denkt dat ze verkeerd zijn;
 • ons te vragen je persoonlijke gegevens te verwijderen;
 • bezwaar te maken tegen het verzamelen of anderszins gebruiken van je persoonlijke gegevens;
 • ons vragen om het gebruik van je persoonlijke gegevens te beperken; en
 • ons vragen om je jouw persoonlijke gegevens te geven in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat.

Als je een of meer van deze rechten wilt uitoefenen, of als je vragen, zorgen of klachten hebt over de manier waarop wij je persoonlijke gegevens gebruiken, neem dan contact op met het DPO-team via dpo@revolut.com. Zij helpen je verder.

Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij met je persoonlijke gegevens zijn omgegaan, kun je een klacht indienen bij je lokale autoriteit voor gegevensbescherming (bijvoorbeeld het Information Commissioner's Office in het Verenigd Koninkrijk, of de Litouwse Staatsinspectie voor gegevensbescherming in de Europese Unie).