Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Jak usunąć budżet?

Jeśli nie potrzebujesz już danego budżetu, możesz usunąć cały budżet lub po prostu zmienić kategorie budżetowe. Oto jak to zrobić:

Aby usunąć cały budżet:

  • Przejdź do ekranu głównego → stuknij ikonę Statystyki w prawym górnym rogu → wybierz Budżet lub wybierz Wydano (ten mies.) na ekranie głównym.
  • Aby usunąć wszystkie budżety, włącznie z ogólnym limitem, stuknij budżet i wybierz przycisk Resetuj w górnym prawym rogu i stuknij Wyłącz.

Aby usunąć kategorię budżetową:

  • Przejdź do ekranu głównego → stuknij ikonę Statystyki w prawym górnym rogu → wybierz Budżet lub wybierz Wydano (ten mies.) na ekranie głównym.
  • Aby usunąć kategorie budżetowe stuknij ikonę Budżet → wybierzKategorie budżetowe → wpisz 0 przy każdej kategorii, której nie chcesz już używać.