Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Jak przełączyć wykres wydatków?

W widoku wydatków możesz przełączać się między wizualizacjami, stukając prawy górny róg wykresu. W tym miejscu możesz zobaczyć wydatki wyświetlane w formie wykresu słupkowego na potrzeby analizy szeregów czasowych oraz w formie wykresu kołowego, aby uzyskać wgląd w rozkład wydatków.