Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Jak przypisać transakcję do innej kategorii?

Możesz zmienić kategorię przypisaną do transakcji, wykonując następujące kroki:

  • Odnajdź transakcję, której chcesz zmienić kategorię.
  • Wybierz wyświetloną kategorię.
  • Wybierz kategorię z listy lub dodaj niestandardową kategorię.
  • Jeśli chcesz, aby w przyszłości wszystkie transakcje od wskazanego usługodawcy zostały przypisane do nowej kategorii, wybierz Wszystkie od wskazanego usługodawcy. W przeciwnym razie wybierz Tylko ta transakcja.