Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Zarządzanie kategoriami Statystyki

Każdej transakcji wykonanej w aplikacji Revolut zwykle przypisana jest określona kategoria.

Wszystkie Twoje wydatki są filtrowane według kategorii, usługodawcy i kraju.

Aby zmienić kategorię transakcji:

  • Przejdź do listy transakcji.
  • Wybierz transakcję, którą chcesz edytować.
  • Przewiń stronę do sekcji Kategoria i zaznacz aktualną kategorię.
  • Wybierz nową kategorię lub utwórz kategorię niestandardową, stukając przycisk „+” (na górze ekranu).
  • Wskaż, czy chcesz przenieść do tej kategorii wszelkie podobne transakcje.

Aby przypisać daną transakcję do wybranej kategorii, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

  1. Przejdź do strony głównej → stuknij ikonę Statystyki znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Możesz też przejść do ekranu głównego i otworzyć widżet Wydano (ten mies.).
  2. Stuknij kategorię, którą chcesz sprawdzić.
  3. Wybierz opcję Dodaj transakcję i zaznacz transakcję, której kategorię chcesz zmienić.
  4. Wybierz opcję Dodaj transakcję lub Dodaj wszystkie od tego usługodawcy, jeśli chcesz zmienić kategorię dla wszystkich transakcji zrealizowanych u danego usługodawcy.