Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Czym jest „Łączny majątek” w statystykach i jak mogę go zobaczyć?

Funkcja Łączny majątek pozwala zobaczyć aktywa i pasywa, a także ich podział na różne segmenty. 

Aby zobaczyć szczegóły swojego łącznego majątku:

  • Przejdź na ekranie głównym do sekcji Statystyki, lub stuknij widżet Łączny majątek na ekranie głównym.
  • Wybierz zestawienie konta.
  • Wybierz Łączny majątek.
  • Przejdziesz dzięki temu do zakładki Aktywa, obok której znajdziesz również zakładkę Zobowiązania.

Aby zobaczyć szczegóły aktywów lub pasywów w różnych segmentach, możesz kliknąć konkretny segment i wyświetlić szczegóły.