Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Mam aktywny plan transmisji danych, ale nie mogę zainstalować karty eSIM. Co mam zrobić?

Jeśli masz już wykupiony plan transmisji danych, wykonaj poniższe czynności:

Upewnij się, że karta eSIM jest zainstalowana

Aby móc zainstalować kartę Revolut eSIM, musisz najpierw wykupić plan transmisji. Po jego zakupie i pomyślnym przygotowaniu karty eSIM otrzymasz monit o zainstalowanie karty eSIM.

Dokończ instalację karty eSIM

Aby przeprowadzić instalację, wykonaj kroki opisane tutaj.

Włącz roaming danych na karcie eSIM

Wykonaj kroki opisane tutaj, aby zezwolić na transmisję danych w roamingu.