Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Co zapewnia ochrona przed anulowaniem podróży i biletów na wydarzenia?

Z ochrony na wypadek rezygnacji z podróży lub udziału w wydarzeniu mogą skorzystać wyłącznie klienci planu Revolut Ultra.

To jedynie ogólne omówienie warunków polisy ubezpieczeniowej.

Pełną wersję Regulaminu znajdziesz klikając w Więcej → Ubezpieczenie → wybierz rodzaj → Wszystkie dokumenty.

Ochrona na wypadek rezygnacji z podróży lub udziału w wydarzeniu dotyczy biletów zakupionych przy wykorzystaniu konta Revolut.

Z ochrony możesz skorzystać, gdy musisz zrezygnować z udziału w podróży lub wydarzeniu jeszcze przed opuszczeniem domu. Nie musisz podawać powodu rezygnacji. Niemniej jednak mają zastosowanie ogólne wyjątki, mające na celu przeciwdziałanie oszustwom i ograniczanie ryzyka systemowego.

Otrzymasz zwrot kosztów, których nie można odzyskać zgodnie z warunkami sprzedaży, w maksymalnej wysokości 5000 EUR za każde roszczenie w przypadku wymienionych przyczyn anulowania lub w maksymalnej wysokości 2500 EUR w przypadku dowolnej przyczyny anulowania. Maksymalna kwota, którą możesz otrzymać w okresie 12 miesięcy to 5000 EUR.

Ochrona obejmuje wydarzenia odbywające się na całym świecie z wyjątkiem krajów objętych sankcjami (więcej informacji na ten temat znajdziesz w Ogólnych warunkach ubezpieczenia w sekcji dotyczącej sankcji gospodarczych i handlowych).

Najważniejsze wyłączenia:

  • Otrzymano zwrot lub zwrot zostanie dokonany przez usługodawcę (np. w formie vouchera, zwrotu pieniędzy itp.);
  • Odwołanie wydarzenia przez usługodawcę;
  • Brak daty na bilecie;
  • Dokonanie rezerwacji podróży lub udziału w wydarzeniu na potrzeby biznesowe;
  • Podjęcie działań niezgodnych z prawem;
  • Wojna, zdarzenie jądrowe itp.;
  • Niezależnie od powodu, ochrona nie przysługuje, jeśli rezygnujesz ze względu na okoliczności, które były Ci znane przed dokonaniem rezerwacji.