Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Jakie informacje są potrzebne do zgłoszenia roszczenia?

Ochrona w przypadku anulowania podróży i wydarzeń jest dostępna tylko w planie Revolut Ultra.

To jedynie ogólne omówienie warunków polisy ubezpieczeniowej.

Regulamin znajdziesz w Więcej → Ubezpieczenie → wybierz rodzaj → Wszystkie dokumenty.

W przypadku rezygnacji z podróży lub wydarzenia musisz podać:

W przypadku wszystkich rodzajów roszczeń:

 • oryginał paragonu od sprzedawcy;
 • dowód złożenia wniosku o anulowanie;
 • dowód anulowania (jeśli dotyczy);
 • inne dokumenty, jeśli są wymagane.

W przypadku anulowania z konkretnego powodu, należy przedstawić odpowiednie dokumenty.

Oto kilka przykładów:

 • W przypadku poważnych obrażeń ciała lub poważnej choroby: wstępne zaświadczenie lekarskie, określające datę i charakter wypadku lub choroby.
 • W przypadku choroby zakaźnej: zaświadczenie lekarskie określające, że wymagana jest kwarantanna, lub kopia wyników badania na obecność choroby zakaźnej.
 • W przypadku śmierci: odpis aktu zgonu.
 • W przypadku kwarantanny: kopia oficjalnego dokumentu (np. dyrektywy), na mocy którego Ty lub Twój towarzysz podróży macie zostać poddani kwarantannie z powodu epidemii lub pandemii.
 • W przypadku narodzin dziecka: odpis aktu urodzenia.
 • W przypadku zwolnienia z pracy: kopia zawiadomienia z zakładu pracy, w którym podano powód zwolnienia, dowód rodzaju umowy zawartej z pracodawcą, a także dowód daty rozpoczęcia zatrudnienia u tego pracodawcy (wymagana jest dokładna data).
 • W przypadku wypadku komunikacyjnego: kopia faktury / protokołu awarii / holowania pojazdu; kopia protokołu medycznego, jeśli wymagana jest jakakolwiek pomoc medyczna.
 • W przypadku kradzieży dokumentów tożsamości lub kradzieży biletów objętych ubezpieczeniem: kopia notatki policyjnej oraz wszelkie dokumenty potwierdzające starania o zastąpienie skradzionych dokumentów.