Potrzebujesz pomocy?

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby uzyskać odpowiedź.

Opłaty za płatności kartą

Nie pobieramy opłat za płatności kartą Revolut. Usługodawcy mogą pobierać dodatkową opłatę za płatność kartą, której wysokość ustalają samodzielnie.

Opłaty mogą być również pobierane w przypadku przekroczenia limitu wymiany walut.

  • Za wymianę walut opłata nie jest pobierana do kwoty 5000zł miesięcznie w planie Standard. Przekroczenie limitu spowoduje naliczenie opłaty w wysokości 1%. Pozostały do wykorzystania limit możesz sprawdzić w dowolnym momencie w aplikacji w sekcji Plan.
  • W planie Plus limit wynosi 15000 zł, a po jego przekroczeniu pobierzemy obniżoną opłatę w wysokości 0,5%.
  • W planie Premium i Metal nie ma limitów bezpłatnej wymiany.

👉 Poza wymienionymi wyżej opłatami obowiązuje opłata za wymianę w weekendy w wysokości 1%, która jest pobierana niezależnie od planu.

👉 W przypadku wypłaty z bankomatu obowiązuje opłata za uzasadnione wykorzystanie w wysokości 2% po przekroczeniu limitu obowiązującego w planie. Więcej informacji o opłatach za wypłatę z bankomatu znajdziesz w tym artykule w Centrum pomocy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat opłat za wymianę, kliknij tutaj.